O NÁS

Jsme odborná inženýrská kancelář poskytující své geologické, ekologické a projekční  
služby širokému spektru právnických a fyzických osob. Působíme  na celém území  
České republiky, své zázemí máme na severní Moravě. Ve své práci zúročujeme  
dlouholeté  pracovní zkušenosti v geologických oborech, inženýrské činnosti, výkonu  
státní správy a státního dozoru.


Naše činnost zahrnuje odborné poradenství, konzultace, projekce, realizace  
a vyhodnocování geologických prací, radonového průzkumu, inženýrskou a kontrolní činnost.


Zpracováváme odborné projekty, rešerše, posudky, vyjádření, protokoly, provozní řády  
a havarijní plány. Zajišťujeme vypracování stavebních projektů, dokumentací vodních  
staveb a dalších odborných posudků a vyjádření.


Provádíme průzkumné, monitorovací a technické práce, zastupujeme zákazníka  
(žadatele) ve styku s úřady a ve správních řízeních.
               

Disponujeme oprávněním odborně způsobilé osoby projektovat, provádět  
a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie  
a sanační geologie a oprávněním k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany. Jsme držiteli povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - stanovení radonového  
indexu pozemku
OBORY NAŠÍ ČINNOSTI
NAPIŠTE NÁM
Email: *  
Text zprávy: *  
* údaje, které je nutné vyplnit
Telefon:
Jméno:
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :               86-6489930277
IČO 043 33 926
DIČ CZ7805165038
tel :       777 698 607
e-mail: info@hg-ig.cz
739 13   Kunčice pod Ondřejníkem 80
708 00   Porubská 551, Ostrava-Poruba
facebook
tel:
777 698 607
e-mail:
info@hg-ig.cz
napište nám        zavolejte