PODNIKOVÁ  EKOLOGIE


Hodnocení rizika ekologické újmy
Zpracováváme hodnocení rizika ekologické újmy, která může být způsobena činností  
provozovatele, a to v rozsahu požadovaném v nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o  
způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Ekologický audit
Provádíme posuzování provozovaného zařízení z hlediska dodržování právních  
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, vedení agendy environmentálních  
informací, starých ekologických zátěží, atd.

Základní zprávy dle zákona o integrované prevenci
Vypracováváme základní zprávy pro zařízení, v nichž jsou používány, vyráběny nebo  
ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a  
podzemních vod v místě předmětného zařízení. Základní zprávy zpracováváme s  
důrazem na maximální využití stávajících informací s cílem omezit náklady na nové  
průzkumné technické práce.

Havarijní plány dle zákona o vodách
Pro uživatele vodám závadných látek, který zachází s těmito látkami ve větším  
rozsahu, vypracováváme, v rozsahu uvedeném ve vyhlášce MŽP č. 450/2005 Sb.,  
plán opatření pro případy havárie (havarijní plán).

Provozní řády vodních děl
Zpracováváme provozní řády vodních děl.

                                                                                                 požádejte o zaslání cenové nabídky
WYSIWYG Web Builder
OBORY NAŠÍ ČINNOSTI
NAPIŠTE NÁM
Email: *  
Text zprávy: *  
* údaje, které je nutné vyplnit
Telefon:
Jméno:
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :               86-6489930277
IČO 043 33 926
DIČ CZ7805165038
tel :       777 698 607
e-mail: info@hg-ig.cz
739 13   Kunčice pod Ondřejníkem 80
708 00   Porubská 551, Ostrava-Poruba
facebook
tel:
777 698 607
e-mail:
info@hg-ig.cz
napište nám        zavolejte