RADONOVÝ  PRŮZKUM


Stanovení radonového indexu pozemku
Provádíme měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a stanovujeme  
plynopropustnost zemin v prostoru projektovaných budoucích staveb s obytnými  
nebo pobytovými místnostmi. Na základě těchto měření a zjištění stanovujeme  
v souladu s aktuálně platnou metodikou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  
RADONOVÝ INDEX POZEMKU. Měření objemové aktivity provádíme  
prostřednictvím ověřeného kalibrovaného měřidla ERM-3, plynopropustnost  
stanovujeme na základě makroskopického popisu zemin vrtného jádra mělkých  
průzkumných sond.

Výsledky průzkumu jsou následně shrnuty v Protokolu o stanovení radonového  
indexu pozemku, který je námi vypracován do 1 týdne od provedeného terénního  
měření. Protokol je zaslán objednateli a k evidenci Státnímu úřadu pro jadernou  
bezpečnost.

                                                                                                 požádejte o zaslání cenové nabídky
OBORY NAŠÍ ČINNOSTI
NAPIŠTE NÁM
Email: *  
Text zprávy: *  
* údaje, které je nutné vyplnit
Telefon:
Jméno:
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :               86-6489930277
IČO 043 33 926
DIČ CZ7805165038
tel :       777 698 607
e-mail: info@hg-ig.cz
739 13   Kunčice pod Ondřejníkem 80
708 00   Porubská 551, Ostrava-Poruba
facebook
tel:
777 698 607
e-mail:
info@hg-ig.cz
napište nám        zavolejte