SANAČNÍ  GEOLOGIE


Průzkum kontaminace
Projektujeme a provádíme průzkum se zaměřením na ověření stavu znečištění  
horninového prostředí a podzemních vod. Vyhodnocujeme vliv znečištění na okolní  
prostředí. V rámci těchto prací zajišťujeme realizaci průzkumných sond a vrtů,  
provádíme odběry vzorků půdního vzduchu, zemin a podzemních vod a jejich  
laboratorní analýzy. Výsledky průzkumu porovnáváme s hodnotami indikátorů  
znečištění a navrhujeme cíle a cílové parametry nápravných opatření.

Analýza rizika
Zpracováváme analýzu rizika kontaminovaných území a její aktualizace v rozsahu  
Metodického pokynu MŽP ČR. V rámci analýzy hodnotíme rizika plynoucího z  
ekologické zátěže, posuzujeme nutnost provedení nápravných opatření, vybíráme  
jejich optimální variantu a cílové parametry.

Sanace nesaturované a saturované zóny
Zajišťujeme provádění sanačních prací - odstraňování znečištění zemin a podzemních  
vod. Zpracováváme realizační projekt nápravných opatření a zabezpečujeme řízení  
sanačních prací na lokalitě. V rámci těchto prací provádíme sanační monitoring,  
průběžně vyhodnocujeme úspěšnost provedených opatření.

Monitoring znečištění
Zajišťujeme komplexní monitoring podzemních a povrchových vod zaměřený na  
sledování jednotlivých znečišťujících látek, včetně sledování režimních fyzikálně  
chemických parametrů vod. Výsledky monitoringu průběžně vyhodnocujeme a  
graficky zpracováváme.

                                                                                                 požádejte o zaslání cenové nabídky
OBORY NAŠÍ ČINNOSTI
NAPIŠTE NÁM
Email: *  
Text zprávy: *  
* údaje, které je nutné vyplnit
Telefon:
Jméno:
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :               86-6489930277
IČO 043 33 926
DIČ CZ7805165038
tel :       777 698 607
e-mail: info@hg-ig.cz
739 13   Kunčice pod Ondřejníkem 80
708 00   Porubská 551, Ostrava-Poruba
facebook
tel:
777 698 607
e-mail:
info@hg-ig.cz
napište nám        zavolejte