INŽENÝRSKÁ  ČINNOST


Stavební inženýring
Provádíme poradenství při přípravě a realizaci investičních záměrů, od  
předprojektové přípravy přes zpracování projektové dokumentace až po vydání  
povolení pro užívání stavby. Zajišťujeme podklady pro žádost a zpracování žádostí  
včetně veškerých stanovisek, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a  
správců technické infrastruktury. Účastníme se jednání se zástupci správních orgánů,  
zastupujeme žadatele ve správních řízeních.

Enviromentální inženýring
Zastupujeme žadatele ve správních řízeních na  úseku životního prostředí (ochrany  
vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, apod.), zajišťujeme podklady pro  
vydání správních rozhodnutí. Zabezpečujeme poradenství a styk se správními,  
kontrolními a dozorovými orgány.

                                                                                                 požádejte o zaslání cenové nabídky
OBORY NAŠÍ ČINNOSTI
NAPIŠTE NÁM
Email: *  
Text zprávy: *  
* údaje, které je nutné vyplnit
Telefon:
Jméno:
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :               86-6489930277
IČO 043 33 926
DIČ CZ7805165038
tel :       777 698 607
e-mail: info@hg-ig.cz
739 13   Kunčice pod Ondřejníkem 80
708 00   Porubská 551, Ostrava-Poruba
facebook
tel:
777 698 607
e-mail:
info@hg-ig.cz
napište nám        zavolejte