HYDROGEOLOGIE


Zdroje podzemních vod
Projektujeme, provádíme a vyhodnocujeme geologické práce zaměřené na  
vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod pro individuální i hromadné  
zásobování vodou. Zajišťujeme realizaci jímacích objektů - studní a vrtů.  
Stanovujeme množství využitelných zásob, vyhodnocujeme jakost vod ve zdroji.
Zpracováváme hydrogeologické posouzení odborně způsobilé osoby dle § 8 vodního  
zákona.  

Vsakování srážkových vod
Vyhodnocujeme možnost vsakování srážkových vod do horninového prostředí.  
Propustnost prostředí v terénu zjišťujeme prostřednictvím vsakovacích zkoušek, na  
základě kterých stanovujeme optimální parametry vsakovacího zařízení. Vyhodnocení  
zpracováváme formou vyjádření odborně způsobilé osoby, které slouží stavebníkovi  
jako příloha žádosti o povolení umístění stavby.

Zasakování předčištěných odpadních vod
Vyhodnocujeme možnost vsakování předčištěných odpadních vod do horninového  
prostředí na základě stanovení propustnosti prostředí, kvalitativních parametrů  
podzemních vod, přítomností zdrojů podzemních vod a stavební dispozice. V rámci  
zhodnocení navrhujeme optimální parametry vsakovacího zařízení. Vyhodnocení  
zpracováváme formou vyjádření odborně způsobilé osoby, které slouží žadateli jako  
příloha žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami.

Monitoring kvality podzemních vod
Provádíme monitoring kvalitativních parametrů podzemních vod. Realizujeme odběry  
jejich vzorků, měření režimních parametrů, zajišťujeme stanovení laboratorních  
analýz. Výsledky monitoringu vyhodnocujeme ve vztahu k platné legislativě a  
příslušným rozhodnutím orgánů státní správy.

Hydrodynamické zkoušky
Projektujeme, provádíme a vyhodnocujeme čerpací a vsakovací zkoušky. Na základě  
jejich provedení stanovujeme hydrogeologické parametry zvodněného prostředí.

Průzkumy pro stavební účely
Projektujeme, provádíme a vyhodnocujeme průzkumné práce pro stanovení přítoků  
podzemních vod do stavební jámy. Vyhodnocujeme agresivitu podzemních vod na  
ocelové a betonové konstrukce dle platné legislativy.

                                                                                                 požádejte o zaslání cenové nabídky
OBORY NAŠÍ ČINNOSTI
NAPIŠTE NÁM
Email: *  
Text zprávy: *  
* údaje, které je nutné vyplnit
Telefon:
Jméno:
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu :               86-6489930277
IČO 043 33 926
DIČ CZ7805165038
tel :       777 698 607
e-mail: info@hg-ig.cz
739 13   Kunčice pod Ondřejníkem 80
708 00   Porubská 551, Ostrava-Poruba
facebook
tel:
777 698 607
e-mail:
info@hg-ig.cz
napište nám        zavolejte